De laatste Preek van de Leek

25-11-2012 16:00

De dominees van onze tijd, zo worden ze genoemd. Min of meer bekende Nederlanders zonder theologische opleiding, maar die wel de kansel opgaan in de Amsterdamse Singelkerk. De laatste in de rij is de 33-jarige kunstenares Tinkebell (foto midden). Zij is dan de laatste in de serie Preek van de Leek, die al voor het vijfde jaar gehouden wordt. De preek van Tinkebell is gebaseerd op een passage uit het Marcus-evangelie zoals de Twistgesprekken van Jezus met de Farizeeën. Centraal staat bij haar het begrip bekering.

Kies een audio fragment